Paragrafen

C. Onderhoud kapitaalgoederen

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf geven wij aan hoe we de kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom beheren. Deze kapitaalgoederen bestaan uit wegen, openbare verlichting, riolering, water, groen en vastgoed. Voor deze categorieën geven wij aan wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen en hoeveel dat mag kosten.

Het onderhoud vindt plaats aan de hand van de volgende beheerplannen.

Omschrijving

Vastgesteld door raad

Frequentie actualisatie

Volgende actualisatie

Achterstallig onderhoud

Wegen

Wegenbeheerplan 2020 – 2024

2019

Een keer per 2 jaar

2021

Nee

OV

Beheerplan openbare verlichting

2015

Een keer per 10 jaar

2024

Nee

Riolering

WRP 2019 – 2023

2018

Een keer per 5 jaar

2023

Nee

Water

WRP 2019 – 2023

2018

Een keer per 5 jaar

2023

Nee

Groen

Groenbeheerplan

2019

Nee

Vastgoed

Onderhoudsplan gebouwen

Nvt

Jaarlijks

2021

Nee

Kengetallen

Wegen

Aantal kilometers weg

344 km

Waarvan binnen bebouwde kom

99%

Waarvan buiten bebouwde kom

1 %

Oppervlakte wegennet

3.394.000 m2

Waarvan klinkers

60%

Waarvan asfalt

38%

Openbare verlichting

Aantal lichtmasten

12.000

Aantal armaturen

14.000

Waarvan LED verlichting

18%

Riolering

Aantal kilometers riolering

517 km

Waarvan vrij-vervalriolering

80%

Waarvan mechanische riolering (pers/druk/vacuüm)

20%

Aantal gemalen en pompunits

606 stuks

Water

Aantal sloten/oppervlaktewateren

67 km

Groen

Oppervlakte plantsoenen

4.000.000 m2

Aantal bomen

27.500 stuks

Vastgoed

Huisvesting eigen organisatie

13 st

Kunst en cultuur

19 st

Welzijn en zorg

20 st

Sport en recreatie

12 st

Buitenzwembaden

  5 st

Brede scholen

  7 st

Parkeergarages

  2 st

Woonwagens en standplaatsen met bergingen

66 st

Brandweerkazernes

  7 st

Scholen primair onderwijs

15 st

Scholen voortgezet onderwijs

  2 st

Overige gebouwen

20 st

Aantal m2 bruto vloeroppervlak excl. scholen

157.922 m2

Financieel

Financieel overzicht Kapitaalgoederen

2021

2022

2023

2024

x €1.000

Beheerplan

Begroting

Wegen

Onderhoudsbudget

1.887

1.843

1.904

1.891

Kapitaallasten

2.660

2.671

2.702

2.793

OV

Onderhoudsbudget

502

503

503

503

Kapitaallasten

437

458

477

490

Riolering

Onderhoudsbudget

1.677

1.658

1.670

1.670

Kapitaallasten

2.589

2.673

2.785

2.849

Water

Onderhoudsbudget

157

157

177

177

Kapitaallasten

31

30

30

30

Groen

Onderhoudsbudget

4.150

4.152

4,153

4.153

Kapitaallasten

414

389

445

486

Vastgoed

Onderhoudsbudget

840

745

750

751

Kapitaallasten

294

284

278

272

 

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09