Programma's

Onderwijs

Tot dit programma behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs, lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvoorzieningen.

Ambitie

We willen goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente. We stimuleren de samenwerking met, in en rond het onderwijs waarbij we oog hebben voor kwaliteit, betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid.

Lasten & baten

Lasten

9.066

5,4 %

Baten

3.646

2,2 %

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09