Algemeen

Inleiding

Inleiding

De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 geven een overzicht van de plannen en de financiën van de gemeente. We presenteren een sluitende meerjarenbegroting. De komende twee jaar komt de begroting in de plus uit, met een bedrag van €1.174.000 in 2021, €583.000 in 2022 en € 536.000 in 2024. 2023 geeft een negatief beeld. Maar wij kunnen dan de algemene reserve als buffer benutten om de begroting in balans te brengen. In 2023 gaat het om een bedrag van € 413.000. Hoewel onze meerjarenbegroting ieder jaar sluitend is, blijven we voorzichtig. We hebben immers te maken met grote opgaven en onzekere ontwikkelingen die effect kunnen hebben op onze financiële positie.

Bouwen aan de toekomst in onzekere tijd
Deze (meerjaren)begroting is opgesteld in een tijd die beheerst wordt door corona. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact van deze crisis op onze gemeente is. Maar het is zeker dat de effecten – zowel economisch als maatschappelijk – langdurig en breed gevoeld gaan worden. We willen als gemeente juist in deze onzekere tijd positief naar de toekomst kijken en blijven werken aan vernieuwingen. Denk aan de inzet op duurzaamheid, nieuwe samenwerkingsvormen en op de versterking van de Terneuzense binnenstad.

Opgaven en ontwikkelingen
Meerdere ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed op onze financiële positie. Het sociaal domein speelt een belangrijke rol waarbij structureel een zeer forse kostenverlaging nodig is. Verder zijn omvangrijke investeringen voorzien in onderwijshuisvesting, ook in de periode na de meerjarenraming. Daarnaast worden de Rijksgelden die wij ontvangen via het gemeentefonds mogelijk verlaagd.

In de samenvatting geven wij de hoofdlijnen weer van de begroting. We gaan daarbij in op de financiële positie, begrotingsuitgangspunten, risico’s, speerpunten en investeringen.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09