Home

Bijlagen

Investeringsprogramma 2021-2024

 

Omschrijving investering (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Afs term

Verkeer, vervoer en waterstaat

Reconstructie wegen

1.000

1.000

1.000

1.000

30

Strooiers groot en strooier klein

90

10

Aanhanger met strooier klein

40

10

Tractie straatreiniging

80

120

85

div

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting vernieuwing armaturen

296

296

296

296

20

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting verbetering lichtmasten

118

118

118

118

40

Ontwikkeling Veerhaven Terneuzen fase 1b, 2 e.v.

200

30

Parkeerautomaten straatparkeren

119

10

Dynamische afsluiting Noordstraat Axel

100

15

Economie

Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen

100

100

30

Onderwijs

Onderwijshuisvesting Rivierenbuurt

8.246

div

Onderwijshuisvesting Othene

244

Onderwijshuisvesting Hoek

7.570

div

Onderwijshuisvesting Westdorpe

1.503

div

Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs

div

Onderwijshuisvesting Kameleon

div

Onderwijshuisvesting De Torenberg

50

div

Sport, cultuur en recreatie

Landschapsuitvoeringsplan

90

90

90

15

Podiumwagen

70

10

Kunstgrasveld VV Terneuzense Boys

240

Verzamelbudget sportaccommodaties

125

125

20

Wijkgebouw groenbeheer

105

25

Volksgezondheid en milieu

Tractie afvalinzameling

933

879

120

543

div

Uitvoering WRP (voorheen VGRP)

2.953

3.378

2.464

2.500

65

Afvalwater transportsysteem

679

679

679

679

65

Aanhanger begraafplaats

8

10

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Verbinding (winkel) gebieden, Axelsedam

2.600

30

Overzicht Overhead

Machines, materiaal en tractiemiddelen afdeling R&B

273

1.267

952

422

div

Investeringsplan ICT

pm

pm

pm

5

Tachymeter

40

7

Vastgoedinformatiesysteem

75

5

Totaal

26.004

8.368

5.838

7.145

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09