Programma's

Veiligheid

Tot dit programma behoren brandweer, beperking en bestrijding van rampen en zware ongevallen en openbare orde en veiligheid.

Ambitie

Wij zorgen voor een veilige omgeving. We signaleren problemen en treden preventief op. We zetten meer in op handhaving.

Lasten & baten

Lasten

5.693

3,4 %

Baten

49

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09